JNB
rss

skin by 이글루스

TIP

색상표 08.06.18 13:37
컬러 이름 16진수              
 red #FF0000    
crimson #DC143C    
firebrick #B22222    
maroon #800000    
darkred #8B0000    
brown #A52A2A    
sienna #A0522D    
saddlebrown #8B4513    
indianred #CD5C5C    
rosybrown #BC8F8F    
lightcoral #F08080    
salmon #FA8072    
darksalmon #E9967A    
coral #FF7F50    
tomato #FF6347    
sandybrown #F4A460    
lightsalmon #FFA07A    
peru #CD853F    
chocolate #D2691E    
orangered #FF4500    
orange #FFA500    
darkorange #FF8C00    
tan #D2B48C    
peachpuff #FFDAB9    
bisque #FFE4C4    
moccasin #FFE4B5    
navajowhite #FFDEAD    
wheat #F5DEB3    
burlywood #DEB887    
darkgoldenrod #B8860B    
goldenrod #DAA520    
gold #FFD700    
yellow #FFFF00    
lightgoldenrodyellow #FAFAD2    
palegoldenrod #EEE8AA    
khaki #F0E68C    
darkkhaki #BDB76B    
lawngreen #7CFC00    
greenyellow #ADFF2F    
chartreuse #7FFF00    
lime #00FF00    
limegreen #32CD32    
yellowgreen #9ACD32    
olive #808000    
olivedrab #6B8E23    
darkolivegreen #556B2F    
forestgreen #228B22    
darkgreen #006400    
green #008000    
seagreen #2E8B57    
mediumseagreen #3CB371    
darkseagreen #8FBC8F    
lightgreen #90EE90    
palegreen #98FB98    
springgreen #00FF7F    
mediumspringgreen #00FA9A    
teal #008080    
darkcyan #008B8B    
lightseagreen #20B2AA    
mediumaquamarine #66CDAA    
cadetblue #5F9EA0    
steelblue #4682B4    
aquamarine #7FFFD4    
powderblue #B0E0E6    
paleturquoise #AFEEEE    
lightblue #ADD8E6    
lightsteelblue #B0C4DE    
skyblue #87CEEB    
lightskyblue #87CEFA    
mediumturquoise #48D1CC    
turquoise #40E0D0    
darkturquoise #00CED1    
aqua #00FFFF    
cyan #00FFFF    
deepskyblue #00BFFF    
dodgerblue #1E90FF    
cornflowerblue #6495ED    
royalblue #4169E1    
blue #0000FF    
mediumblue #0000CD    
navy #000080    
darkblue #00008B    
midnightblue #191970    
darkslateblue #483D8B    
slateblue #6A5ACD    
mediumslateblue #7B68EE    
mediumpurple #9370DB    
darkorchid #9932CC    
darkviolet #9400D3    
blueviolet #8A2BE2    
mediumorchid #BA55D3    
plum #DDA0DD    
lavender #E6E6FA    
thistle #D8BFD8    
orchid #DA70D6    
violet #EE82EE    
indigo #4B0082    
darkmagenta #8B008B    
purple #800080    
mediumvioletred #C71585    
deeppink #FF1493    
fuchsia #FF00FF    
magenta #FF00FF    
hotpink #FF69B4    
palevioletred #DB7093    
lightpink #FFB6C1    
pink #FFC0CB    
mistyrose #FFE4E1    
blanchedalmond #FFEBCD    
lightyellow #FFFFE0    
cornsilk #FFF8DC    
antiquewhite #FAEBD7    
papayawhip #FFEFD5    
lemonchiffon #FFFACD    
beige #F5F5DC    
linen #FAF0E6    
oldlace #FDF5E6    
lightcyan #E0FFFF    
aliceblue #F0F8FF    
whitesmoke #F5F5F5    
lavenderblush #FFF0F5    
floralwhite #FFFAF0    
mintcream #F5FFFA    
ghostwhite #F8F8FF    
honeydew #F0FFF0    
seashell #FFF5EE    
ivory #FFFFF0    
azure #F0FFFF    
snow #FFFAFA    
white #FFFFFF    
gainsboro #DCDCDC    
lightgrey #D3D3D3    
silver #C0C0C0    
darkgray #A9A9A9    
lightslategray #778899    
slategray #708090    
gray #808080    
dimgray #696969    
darkslategray #2F4F4F    
black #000000    

 

※ 웹색상에 대하여....

 

색상을 나타내는 방법중 많이 쓰이는 CMYK는 인쇄의 4원색으로 C = Cyan, M = Magenta,

Y = Yellow, K = Black을 나타내며 웹색상은 RGBR = Red, G = Green, B = Blue 이다.

CMY를 다 섞으면 검정이 되고 RGB를 합치면 백색이 된다 <== 초등학교 미술....

여기서 RGB순서대로 두자리숫자로 약속한것이 웹색상이고 16진수를 사용하였으므로

00,01,02......0E,0F,10.....FE,FF === 16 x 16 = 256

256 x 256 x 256 = 16,777,216 <=== 줄여서 천육백만 색상

 

  #ff0000                                   

  #00ff00                                   

  #0000ff                                    

 

출처 : [직접 서술] 블로그 집필 - 이노하우

출처 : Tong - Bandi님의 Visual Studio .Net통


        

    
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by JY